دوش در حلقه‌ی ما قصه‌ی گيسوی تو بود

حلقه‌ی ملکوتيان همين طور به تدريج بر اولاد و احفادش افزوده می‌شود. اين سرّ سخن است که آنگاه که مايه‌ور باشد، جهانگير می‌شود:
همه آفاق گرفته است صدای سخنم
تو از اين طرف نبندی که ببندی دهنم
راست در قصد سر و چشم کج اندازان است
نه عجب گر بهراسند ز تيغ سخنم
پيوندهای اين هم‌پيمانانِ وادی ملکوت را در همان صفحه اصلی وب‌سايت آورده‌ام که ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت چه کسانی هستند. خوشبختانه شوق و رغبت نوشتن در همگی به جاست الا در مهرگان که گويی شديداً مشغول درس و کار است. (انگار من خودم خيلی بيکارم!!).


Posted

in

by

Tags: