اشک‌ها و لبخندها

خاتمی را با همين دو واژه می‌توان فهميد: لبخندها و اشک‌ها. لبخندهای پيروزمنشانه و دلبرانه و اشک‌های موقعِ انتخاباتِ دوم. راستی کارگردان فيلم اشک‌ها و لبخندها که بود؟ اينگمار برگمان؟ بايد خاتمی اين فيلم را اگر نديده است حتماً ببينيد. اگر هم ديده است، دوباره ببيند.


Posted

in

by

Tags: