تیر ۲۶, ۱۳۸۲

قاصدک

دوستی به دنبال کار «قاصدک» که شجریان با مشکاتیان اجرا کرده است تقاضای لینک این فایل را کرده است. این فایل هم در سلسله‌ی همان

اشک‌ها و لبخندها

خاتمی را با همین دو واژه می‌توان فهمید: لبخندها و اشک‌ها. لبخندهای پیروزمنشانه و دلبرانه و اشک‌های موقعِ انتخاباتِ دوم. راستی کارگردان فیلم اشک‌ها و

بیدادگری آمد

رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد بیدادگری آمد و فریاد رسی رفت