حکايت موسيقی و ترانه‌های ماندگار

بخش ترانه‌های ماندگار که شامل ترانه‌های هايده بود، مدتی است که از روی سايت غايب است. دليلش هم اين است که روی سايت فضای کافی ندارم برای ذخيره‌ی اين همه فايل موسيقی. من از کلِ اين کارها يک آرشيو بزرگ درست کرده‌ام که اين کار به تدريج صورت گرفته است. در نتيجه هيچ‌وقت متوجه افزايش حجم اينها نشدم. عاقبت ناچار شدم فايل‌های هايده و اخيراً تعداد زيادی از فايل‌های شجريان را بردارم . تنها وقتی آنها را آپلود کنم که به آنها نياز است. اينها را بار ديگر آپلود خواهم کرد در جای ديگری و به آنها هم لينک خواهم داد. اندکی فرصت می‌خواهد. اين روزها درگير مقدمات کلاس‌های دانشگاه هستم. هفته‌ی ديگر بايد هر روز سر کلاس باشم. مگر در همين چند روز باقيمانده وقتی که از کارهای ديگر فراغتی حاصل شود، اينها را هم آپلود کنم.


Posted

in

by

Tags: