Search
Close this search box.

آواز را سلطانی باید

الآن ناگهان هوس کردم سری به رادیو درویش بزنم. تصادفاً آواز شهرام ناظری می‌آمد. نمی‌دانم چه شد که این بار احساس ناهماهنگی و سردی عجیبی در آن کردم. به گمانِ من اصلاً شهرام ناظری آواز خواندن یاد ندارد. بیخودی تحریر می‌زند و الکی های‌های می‌کند. اصلاً شأن آواز و تحریر را نمی‌داند. من حیرانم که این آدم چطور شاگردِ شجریان بوده است. آخر آواز آدابی دارد. همین طور که نمی‌شود آدم دلی دلی بزند زیر آواز و بخواند! برای اولین بار صدایش مرا رماند!

بایگانی