Search
Close this search box.

حکایت موسیقی و ترانه‌های ماندگار

بخش ترانه‌های ماندگار که شامل ترانه‌های هایده بود، مدتی است که از روی سایت غایب است. دلیلش هم این است که روی سایت فضای کافی ندارم برای ذخیره‌ی این همه فایل موسیقی. من از کلِ این کارها یک آرشیو بزرگ درست کرده‌ام که این کار به تدریج صورت گرفته است. در نتیجه هیچ‌وقت متوجه افزایش حجم اینها نشدم. عاقبت ناچار شدم فایل‌های هایده و اخیراً تعداد زیادی از فایل‌های شجریان را بردارم . تنها وقتی آنها را آپلود کنم که به آنها نیاز است. اینها را بار دیگر آپلود خواهم کرد در جای دیگری و به آنها هم لینک خواهم داد. اندکی فرصت می‌خواهد. این روزها درگیر مقدمات کلاس‌های دانشگاه هستم. هفته‌ی دیگر باید هر روز سر کلاس باشم. مگر در همین چند روز باقیمانده وقتی که از کارهای دیگر فراغتی حاصل شود، اینها را هم آپلود کنم.

بایگانی