کجايی؟ يادم نيست اولين بار

کجايی؟
يادم نيست اولين بار اينو کی شنيدم ولی قطعاً حداقل هشت سال پيش بوده. روزگاری که من دانشجوی رياضی بودم ولی هميشه توی دانشکده‌ی ادبيات پلاس بودم! خوب يکی از دلايلش اين بود که دانشکده‌ی علوم همسايه دانشکده‌ی ادبيات بود اون وقت. البته الآن مث اينکه همشون منتقل شدن به محوطه پرديس. دانشکده‌ی ادبيات رفته اونجا يا نه من نمی‌دونم ديگه. به هر حال اين تصنيف «تو ای پری کجايی» که حسين قوامی خونده بود يکی از تصنيفايی بود که هميشه با بچه‌ها زمزمه می‌کرديم. من و رضا و کريم. جواد هم گهگاهی خودشو قاطی می‌کرد ولی اون اينکاره نبود. اين خل‌بازيا که وسط خيابون يهو سه نفری بزنيم زيرِ آواز فقط کار ماها بود. از ميون اون جمع ظاهراً الآن فقط من موندم که هنوز عادت ديرين از سرم نرفته. هنوز هم حتی وسط خيابونای لندن مي‌زنم زيرِ آواز. اصلاً برام مهم نيس بگن يارو ديوونه‌اس. يادم نره که اين هم شعرش مالِ سايه‌اس.


Posted

in

by

Tags: