عکس يا تصوير؟ عکس آدم،

عکس يا تصوير؟
عکس آدم، معکوسِ خودشه؟ برگردانِ جانبی‌شه؟ تصويرشه؟ تمثالشه؟ هر چی هست زياد مهم نيست. ديروز که با اين جماعت «قلم به دست» ِ لندن نشسته بوديم، اين عکسا رو گرفتيم که می‌تونين برين ببينين. البته همه نيومده بودن، يه عده اصلاً خبر نداشتن، يه عده کار داشتن و خلاصه هر کس به دليلی:
وبلاگ‌نويسانِ لندن


Posted

in

by

Tags: