Search
Close this search box.

…شاید که چو وابینی، خیر تو در این باشد

این آواز، مو بر اندام هر صاحب‌دلی راست می‌کند. آدم را پرتاب می‌کند به دوردست‌های خاطره و خطر. از این آلبوم تنها آواز روی غزل حافظ و دو تصنیف آن را آورده‌ام. حالِ این لحظه‌ی من این‌هاست…

هر کو نکند فهمی زین کلکِ خیال‌انگیز
نقش‌اش به حرام ار خود صورت‌گر چین باشد…

بایگانی