Search
Close this search box.

در میانه‌ی خارا

شکسته‌دل‌تر از آن ساغر بلورینم
که در میانه‌ی خارا، کنی ز دست رها

بایگانی