Search
Close this search box.

سرور و سوگ!

امشب، شب ششمین ماهی است که من و الهه ازدواج کرده‌ایم. در نتیجه، امشب نیم‌سال‌مان را می‌گردیم (بر وزن سال‌گرد، که در آن چیزی می‌گردد!). اما، امروز ناچار شدم مبلغ فراوانی پول زبان بسته را حرام کنم. شاید بیش از دو هفته شده است که عینک‌ام را از وسط نصف کردم یعنی قاب عینک را به شیوه‌ای حرفه‌ای شکستم! کسانی که گذارشان به لندن افتاده است برای زندگی خوب می‌دانند که شکستن عینک چقدر خرج روی دست آدم می‌گذارد. بعد از کلی این در و آن در زدن، خیال کردیم که با مراجعه به بوتس (به جای رفتن به ویژن اکسپرس)، یکی دو جفت عینک معقول می‌توانیم با حدود ۱۰۰ پوند بخریم. اما امروز بعد از اتمام معاینه چشم هر چقدر قاب عینک عوض کردیم دیدیم قمیت مناسبی یافت می‌نشود! اما بدتر از همه قیمت شیشه‌های عینک است. قیمت شیشه‌ها از خود قاب عینک گران‌تر در آمد. این شد که ۱۴۰ پوند پول را مفتی مفتی ریختیم به جیب چشم پزشک برای فقط یک عینک آن هم با قابی معمولی! تازه بدتر از هر چیزی بعد از یک هفته انتظار برای وقت معاینه‌ی چشم، به ما می‌فرمایند که برای گرفتن عینک یک هفته تا ده روز باید صبر کنید! به گمانم اگر برای خرید عینک ایران رفته بودم ارزان‌تر از آب در می‌آمد! خوب است به خدا! هدیه‌ی ششمین ماه ازدواج باید قیمتی داشته باشد بالاخره!

بایگانی