Search
Close this search box.

جستار آشوری در آسمان ملکوت

دیر زمانی است که جویای این بودم تا داریوش آشوری با نوشته‌های نقاد و جاندارش پا به وادی ملکوت بگذارد تا هم نوشته‌های خود او یک جا و با نظم و ترتیب بهتری در پهنه‌ی اینترنت مجال ظهور پیدا کند و هم مجموعه‌ی ما از وزن و اعتبار معرفتی، علمی و زبان‌شناسانه‌ی آشوری بهره‌مند شود.
شاید اکنون بیش از سه هفته باشد که صفحه‌ی آشوری را با نام جستار در ملکوت راه‌اندازی کرده‌ام. شکل و شمایل این صفحه نیز مانند سایر صفحات ملکوت است (به جز یکی دو تا) که گمان می‌کنم اختیار کردن این شکل به همگنی و یک‌پارچه‌گی ملکوت کمک می‌کند. در جستار آشوری، اغلب مطالب به صورت متنی آمده است. اما چنان که خود آشوری هم در یادداشت افتتاحیه‌ی جستار آورده است، خواندن متن هر جستار به طور دقیق لازم است از آن رو که سرسری نوشته نشده‌اند. در نتیجه مناسب‌ترین کار برای این امر استفاده از فایل پی‌دی‌اف مطالب است. که تقریباً در همه‌ی موارد وجود دارند. البته هنوز تغییراتی مختصر در بخش‌های صفحه به سفارش خود آشوری و اجتهاد اهل فن صورت می‌گیرد که شاید از این پس دیگر به چشم نیاید.
باری، حضور آشوری مدیون عطف توجه مشتاقانه‌ی خود او و همت پی‌گیرانه‌ی صاحب سیبستان در متقاعد ساختن آشوری به ملکوتی شدن است. حضور فرخنده‌ی آشوری را به فال نیک می‌گیرم و اطمینان دارم که جستارهای او فتح بابی خواهد بود برای بحث‌های بسیار جدی که شاید اثر دیگرگون در عرصه‌ی اینترنت و وبلاگ‌نویسی بگذارد. شاید این گام نخست، سایر اندیشمندان ما را نیز متقاعد کند تا برای ارتباط بر قرار کردن با بخش پویا و زنده‌ی جامعه‌ی جوان ایرانی از این ابزار توان‌مند بهره‌ی لازم را ببرند و خود را اسیر تلقیات کهن و ابزارهای سنتی نکنند. اندیشه اگر پا به پای زمانه و به شتابی از همان دست به پیش نرود مهجور و مستور خواهد ماند:
چون گل و می دمی از پرده برون آی و در آی
که دگر باره ملاقات نه پیدا باشد

بایگانی