Search
Close this search box.

زورخانه و رقص ایرانی در بریتیش میوزیم

دیروز و امروز (در واقع از دوم تا چهارم آوریل) در موزه‌ی بریتیش، برنامه‌های ورزش باستانی و رقص ایرانی اجرا می‌شد که دیروز ما هم آن‌جا بودیم. ورزش باستانی و گود زورخانه‌ای که تدارک دیده شده بود بسیار جالب توجه بود. به دنبال برنامه‌ی ورزش باستانی، یک سلسله‌ رقص ایرانی اجرا شد که با وجود ضعف‌هایی که داشت، علی‌الخصوص بانوی بزرگوار می‌فرمودند این دختران برای ما کلی آبرو خریدند، همان آبرویی را که این روزها هر روز به نام اسلام و به کام قدرت بر باد می‌دهند. خواجه‌ی شیراز راست گفته بود که:
بیفشان زلف و صوفی را به پا بازی و رقص آور
که از هر رقعه‌ی دلقش هزاران بت بیفشانی!
در چند روز آینده سعی می‌کنم قطعاتی از فیلم‌های کوتاهی را که از مراسم ورزش باستانی و رقص گرفتم همین بیاورم.

بایگانی