سالِ نو

مهرداد شوقی برای تبریک سالِ نو طرحی را با ای‌میل فرستاده است. فهمیدنش کمی زحمت دارد. می‌گذارمش اینجا تا شما هم اندکی با آن کلنجار بروید:

بایگانی