Search
Close this search box.

مجلس افروزِ ملکوت

سحرگاهانِ امروز،‌ وبلاگی دیگر در حلقه‌ی ملکوت زاده شد. این بار، ارض ملکوت ساکنی دارد از آمریکا، از بوستون. نویسنده‌ی مجلس‌افروز از هاروارد می‌نویسد و در هاروارد کار می‌کند. حالا فقط مانده است که در آفریقا و استرالیا هم نویسنده‌ای از ملکوت داشته باشیم تا به تمام معنای کلمه پنج قاره را تسخیر کرده باشیم. کوته‌نوشته‌ای در ابتدای وبلاگِ امین افزوده‌ام و خودش هم توضیحاتِ کافی را خواهد داد. مختصر بگویم که امین انواع و اقسام سازها را می‌نوازد و پسرش هم البته این روزها حسابی یاد گرفته است که چنگ بزند. اهالی ملکوت لطف کنند و لینک‌های صفحات‌شان را اصلاح کنند و وبلاگِ جدید را بیفزایند.

بایگانی