مجلس افروزِ ملکوت

سحرگاهانِ امروز،‌ وبلاگی دیگر در حلقه‌ی ملکوت زاده شد. این بار، ارض ملکوت ساکنی دارد از آمریکا، از بوستون. نویسنده‌ی مجلس‌افروز از هاروارد می‌نویسد و در هاروارد کار می‌کند. حالا فقط مانده است که در آفریقا و استرالیا هم نویسنده‌ای از ملکوت داشته باشیم تا به تمام معنای کلمه پنج قاره را تسخیر کرده باشیم. کوته‌نوشته‌ای در ابتدای وبلاگِ امین افزوده‌ام و خودش هم توضیحاتِ کافی را خواهد داد. مختصر بگویم که امین انواع و اقسام سازها را می‌نوازد و پسرش هم البته این روزها حسابی یاد گرفته است که چنگ بزند. اهالی ملکوت لطف کنند و لینک‌های صفحات‌شان را اصلاح کنند و وبلاگِ جدید را بیفزایند.

بایگانی