رندانِ تشنه‌لب را . . .

گویی ولی‌شناسان رفتند از این ولایت

بایگانی