آذر ۲۴, ۱۳۸۲

همه‌ی اعتراف‌ها

. . . تو خوبی و این همه‌ی اعتراف‌هاست. من راست گفته‌ام و گریسته‌ام و این بار راست می‌گویم تا بخندم زیرا آخرین اشکِ من