Search
Close this search box.

حق قدمت

برای ساکنان حلقه‌ی ملکوت می‌نویسم که آنها که می‌توانند این کار را بکنند. چنان که می‌دانید و می‌دانند صاحب سیبستان فیلمی ساخته است در حدود سالی پیش و سایت فیلم چرخ و فلک را در ارض ملکوت دایر کرده‌ایم. متأسفانه هنوز در این سرزمین که آن سایت و وبلاگ صاحبش بعد از خودِ من، نخستین صفحاتی بودند که متولد شدند، نشانی از لینک به این فیلم در برخی از صفحات ملکوت نیست. کسانی که با قالب‌ها آشنا نیستند، کارش را من یا بانوی بزرگوار انجام خواهیم داد. اما آنها که می‌دانند، تقاضای من از ایشان این است که حتماً لینک این فیلم را در صفحه‌ی خودشان بگذارند، تا از این فیلم و فرهنگ و موسیقی تاجیکستان حمایتی کرده باشیم. مانند لوگوی مسابقه‌ی بهرام صادقی، در آینده‌ی نزدیک، در وقت نمایش عمومی فیلم، لوگویی برای آن هم تدارک خواهیم دید. باری عجالتاً لینک صفحه را چنان که من نهاده‌ام لطفاً بگذارید. درست است که قبله‌ی عالم را بردیم به دفتر دیوانی، اما هنوز قبله‌ی عالم که هستیم!! باری از طنز که بگذریم، شرط دوستی و همراهی و همسایگی(هم با تاجیکستان و هم با سیبستان!) است که بیشتر از این فیلم یاد شود.
نکته‌ی دیگر، تقاضای اکیدِ من از از دوستانی که وبلاگ می‌نویسند و لینکدانی دارند این است که در لینکدانی، بخش لینک‌ها و در متنِ مطالب به خارج از وبلاگ خود در هر فرصتِ مغتنمی لینک بدهید. خارج از وبلاگ یعنی خارج از حلقه‌ی ملکوت. چنان نباشد که هر چه لینک می‌دهید یا به جای مشخصی باشد یا به خودتان. با تکثر و تنوع لینک‌ها مخاطبان و خوانندگان صفحه‌تان بیشتر می‌شود. اگر صفحه را برای خودتان می‌خواهید بنویسید، لازم نیست آنها را آنلاین کنید. لینک بدهید تا به شما لینک بدهند. این حرف حسین درخشان از معدود سخنانِ درخشانِ اوست!!

بایگانی