اندر بلای عشق

موسیقی امروز صفحه ترانه‌ای است که صبحی توفیق خوانده است. در همین سفر اخیری که در ملازمت بانوی بزرگوار به نزدِ سعید حنایی کاشانی (صاحب فل سفه، و نوعِ دیگر آدم‌ها) رفته بودیم، او این آهنگ را برای ما گذاشت که همان بیت نخستینِ آن مرا مسخرِ خود کرد که:
انا فی سکرین من خمر و عین / و احتراق فی لهیب الشفتین
به او گفتم که به محض اینکه مجالی بیابم آن را به این صفحه خواهم کشانید و آوردمش. بگذار مردم هر چه می‌خواهند بگویند:
ان عینی لا تری شیئا سواک
فلیقولوا ما ارادوا . . .

بایگانی