Search
Close this search box.

اشاره‌ی لازم

آن عزیزانی که در این صفحات تردد می‌کنند، قطعاً آگاه‌اند که مدتی پیش نام وبلاگ چای تلخ را به «مختصر» تغییر دادیم از آن رو که گویا پیشتر وبلاگی به این نام موجود بود. ماه‌منیر هم پیشتر از این در وبلاگش یادآوری کرده بود این نکته را. تفألی به دیوان حضرت حافظ زده بودند و این نام را از این بیت برگزیده بودند که:
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است
ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
کسانی که به این صفحه لینک داده‌اند، نام صفحه را بهتر است اصلاح کنند.
تکمله برای اربابِ حلقه: از آنجا که قبله‌ی عالم دلمشغولی زیاد دارد و روزی نمی‌گذرد که حادثه‌ای و واقعه‌ای اسبابِ پریشانیِ خاطر سلطان نباشد، مجال رسیدگی به اوضاع ملک فراهم نیست. اقتضائاً واجب می‌افتد که ساکنین بارگاه مقدسه اهتمامِ بلیغ ورزند و در فراگیریِ پاره‌ای از نکات و فنونِ ترتیب صفحات کوشش نمایند. مزید توضیح ذات مقدس همایونی یادآور می‌شوند که بر صدر صفحه‌ی ویرایشگر مووبل تایپ، گزینه‌ی راهنمایی هست به نامِ «کمک!» (Help). خدایتان اجر و عزت دهاد اگر هر پرسشی که دارید از همانجا استفسار کنید! باری در پاره‌ای نقاط این صفحه نیز در کنار برخی موارد علامت سؤال کوچکی نیز هست که باز هم توضیحات لازم را برای روشنیِ خاطرِ ساکنان درگاه عرضه می‌دارد. تنها تذکری که واجب است این که آنجا که مطلبی را در نمی‌یابید بالاخص اگر در کشف رموزِ غریبه‌ی صفحات قالب‌ها (Templates) فرومی‌مانید، بر سلطان منت گذارده و در آن وادی‌ها شیطنت نورزید! تنها به چیزی دست درازی کنید که مطمئن هستید نکاتش را خوب فراگرفته‌اید. تا آنجا که مخبران درگاه اخبار موثق به سمعِ مبارک رسانیده‌اند، در هر دیاری (اعنی برلین، وین و پراگ) حداقل یکی از ساکنانِ درگاه هست که جزییاتی ظریف را در برخی موارد می‌داند. به سمع رضا بشنوید این را که هم شما را برکت دارد و هم سلطان را خاصیت: به خویشتن زحمت اندکی پرسش از یکدیگر بدهید!

بایگانی