Search
Close this search box.

اندر حکایت پرده‌نشینان

گفته بودم که در دیار ملکوت، هنوز گروهی هستند که پرده‌نشین‌اند و مجال ظهور نیافته‌اند. گروهی مرتب در کار نوشتن بوده‌اند و گروهی دیگر هنوز تنها صفحه‌ای به نامشان است. باری عجالتاً حضورِ یکی را آشکار می‌کنم که با تازگی به این سرزمین اسباب‌کشی کرده است:
ساغر ارغوان
ساغر، حکایت درازی دارد. روزی اگر عمری باقی بود، قصه‌ای خواهم نوشت از ماجرای او. خودش هنوز در کارِ سامان شکل و شمایل صفحه است. باری نوشته‌هایش هست از ماه‌ها پیش. بروید سری بزنید.

بایگانی