Search
Close this search box.

پیامبر عاشق دست به قلم شد

دیشب پیش از اینکه بخوابم سری به دانیال زدم. دیدم باز بعد از ماه‌ها سکوت، خموشی را شکسته است. بروید ببینید چه معاشقه‌ای با باران دارد!

بایگانی