Search
Close this search box.

یادداشتی برای حلقه‌نشینان

ساکنان ارضِ‌ ملکوت را قطعاْ آگاهی هست که دو بار این وادی گرفتار سقوط و انفجار شد. نخست بار البته آن قدر لرزه‌ها شدید نبود که این بار. این مرتبه تمام ارض ملکوت گویی ناگهان دود شد و به هوا رفت. دلیلش را عجالتا رها کنید. باری مهم‌ترین وصیت قبله‌ی عالم به تمامی ساکنان بارگاه این است که همواره پیش از منتقل کردن مطلب به وبلاگتان نسخه‌ی ذخیرتی از آن در جایی داشته باشید که در صورت هر گونه مشکلی بتوان آن را بازیافت. قبله‌ی عالم در حول و ولای سفر پاک از یاد برده بود که نسخه‌ای از مطالب سایت برای بایگانی فراهم کند و اینجا هم که گرفتار آن مشکل شدیم. به هر تقدیر این نکته را هرگز از یاد مبرید. مطلبتان را قبلاْ در فایلی با ذکر تاریخ و ساعت اتمامش ثبت کنید و سپس منتقل به وبلاگش نمایید. سلطان را هم از باب کاری‌ که از دستش خارج است خجالت مدهید!
عزت سکانِ درگاه مزید!

بایگانی