Search
Close this search box.

آنجا چه آمد بر سرِ آن سرو آزاد؟

شاید بسیاری از شما صدای پرویز مشکاتیان را نشنیده باشید. پرویز نخستین بار در کنسرت فستیوال موسیقی روح زمین، وقتی که لحظه‌ی دیدار را بداهتاً خواند، نخستین بار صدای‌اش بیرون آمد. آنچه که اکنون بر روی صفحه است، قطعه‌ی است به نام سرو آزاد که شعرش از آنِ سایه است. البته سایه این شعر را برای میرزا کوچک خان گفته بود. پرویز به جای کلمه‌ی جنگل از میهن استفاده کرده است. سایه چندان از این کاربرد خشنود نبود. چندی پیش پرویز به دیدن سایه رفته بود و حکایتش را برایم باز می‌گفت. اما هیچ اشاره‌ای نکرد به اینکه سایه چه واکنشی نشان داده است. به هر تقدیر زمانی که این کار را من اینجا خریدم، در آن احوالی که داشتم برایم بسیار دلنشین بود.

بایگانی