Search
Close this search box.

ما را بس

مگر ما جز تو چیزی می‌خواستیم یا می‌خواهیم؟ خودت می‌دانی که میان این بازارِ پرغوغا اگر با تو نباشم یکسره مغبونم. حافظ هم که گفته بود طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس، خودش چند بیت بالاتر گفته بود که «دولت صحبت آن مونس جان ما را بس» و به همان یک گلعذار از گلستانِ جهان اکتفا می‌کرد. مگر ما بیش از تو یا غیر از تو را خواستیم؟ حالا باید تاوانِ یگانه‌خواهی و وفا کردن را پس بدهیم؟ معلوم است که نه:
زین چمن سایه‌ی آن سرو روان ما را بس
آری:
به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد . . .
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند / کسی به حسن و ملاحت به یارِ ما نرسد

بایگانی