Search
Close this search box.

تیر خلاص

ظاهراً در ایران خودشان را از شرّ وبلاگ خلاص کردند:
اختلال در دسترسی به وبلاگ‌های فارسی
اینجاست که خاصیت ام‌تی آشکار می‌شود.

بایگانی