Search
Close this search box.

قرار وبلاگی ۲ دومین قرار

قرار وبلاگی ۲
دومین قرار وبلاگی ما روز یکشنبه، یعنی فردا ۱۸ می توی دانشگاه لندن، مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی برگزار می‌شه. قرار ساعت ۴ بعد از ظهر توی سالن اجتماعات طبقه‌ی دوم، در ساختمان اصلی است. برای چندمین بار اینو می‌نویسم که فردا کسی شاکی نشه به ما نگفتین.

بایگانی