Search
Close this search box.

آدمستان میرزا مهدی خان هم

آدمستان
میرزا مهدی خان هم بالاخره دست به قلم شد. برید به سیبستان، آدمستان، داغستان، جامستان و باغستان او سر بزنید. از طبع مشکل‌پسند و دشوارگیری که داره خوشم میاد. من لازم نیست براتون توضیح بدم مهدی کیه و چیه. سخن و زبانِ خودش به قدر کافی افشاگر هست. هنر همیشه خودشو نشون می‌ده و نیاز به معرفی نداره. مقامِ نخستین پرتابِ او به پهنه‌ی مجازیِ این صفحه‌ی جهانی، کنجِ خراباتِ ملکوت نامِ ما شده است ولی:
مقامِ اصلیِ ما گوشه‌ی خرابات است / خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد
این روزنوشت‌هایی که بر صفحه‌ی مجاز می‌آیند، باشد که نیّت و رویّت ما حقیقی باشد، که روزی که پیشگاه حقیقت شود پدید (کدام روز؟)، از زمره‌ی رهروان شرمسار نباشیم!

بایگانی