Search
Close this search box.

چرچیل و سلاح شیمیایی دیروز

چرچیل و سلاح شیمیایی
دیروز توی گاردین یه مطلب جالبی توی بخش مقالات چاپ شده بود. عین پاراگرافو ترجمه می‌کنم می‌ذارم اینجا:
«چرچیل علاقه خاصی به سلاح‌های شیمیایی داشت و نظرش این بود که اینها را باید «برای آزمایش روی عرب‌های متمرد و سرکش» استفاده کرد. وی اعتراضات را «غیرمنطقی» می‌شمرد. او می‌گفت: «من شدیداً طرفدار استفاده از گازهای سمی علیه قبایل غیرمتمدن هستم . . . تا رعب و وحشتی زنده را حاکم کنم . . » به زبان امروز اعراب را باید مبهوت و شوکه کرد.»
بابا اینا از قدیم اینکاره بودند!

بایگانی