Search
Close this search box.

گر تکیه دهی وقتی .

گر تکیه دهی وقتی . . .
گر تکیه دهی وقتی بر تخت سلیمان زن
ور پنجه زنی روزی در پنجه‌ی رستم زن
گر دردی از او بردی، صد خنده به درمان کن
ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن
امروز می‌گن روز حضرت سلیمانه. روزی که سلیمان انگشتری رو پیدا می‌کنه و به مسندش برمی‌گرده . . . دست و دلم ولی به هیچ کاری نمی‌ره. وقتی دل سر به شورش و دیوونگی بر می‌داره، اینجوری می‌شه.

بایگانی