Search
Close this search box.

باز هم . . .

باز هم . . .
این ماجرای من تکراریه، ولی دوباره، باز هم، امروز هم:
شکسته‌دل‌تر از آن ساغرِ بلورینم / که در میانه خارا، کنی ز دست رها!

بایگانی