Search
Close this search box.

آخرین برگ سفرنامه‌ی سوئد

از هتل چک اوت کرده‌ام. دارم می‌روم فرودگاه قبل از این‌که پروازم را از دست بدهم! گفتم قبل از رفتن از گوتنبرگ آخرین برگ سفرنامه‌ی این‌جا را بنویسم. صبحانه‌ی مفصل امروز، بی‌خوابی و کم‌خوابی دیشب را اندکی جبران کرد. چشم‌های‌ام ولی هنوز سنگین است. به هواپیما که برسم باید حسابی بخوابم. پروازم برگشت‌ام به لندن مستقیم نیست. باید بروم کپنهاک و یکی دو ساعتی آن‌جا منتظر شوم تا پرواز لندن. هوا گرفته است و بوی توفان و تندباد می‌آید. امیدوارم تا رسیدن من به لندن بادها بروند جای دیگری!

بایگانی