Search
Close this search box.

پاریس – روز ۱

خوب. ما داریم الآن رسماً از هتل خارج می‌شویم. قدم زنان راه می‌افتیم به سمت شانزه لیزه و اگر راه‌مان را بر اساس نقشه‌ی گوگل همان وسط کج کنیم، می‌رویم به سمت ایفل. مستقیم اگر برویم از شانزه لیزه سر در می‌آوریم و باغ‌های تویلری و آن ته احتمالاً به لوور می‌رسیم. چون هیچ کس به دادمان نرسیده تصمیم گرفتیم خودمان به داد خودمان برسیم! اگر تا وسط روز برگشتیم هتل، برای‌تان عکس‌های تفرج کورمال کورمال‌مان را می‌گذاریم این‌جا تا ببینید چه‌ها کشیده‌ایم!
بایگانی