Search
Close this search box.

از بلر تا هیتلر

الآن که خبرش را از تلویزیون در اخبار بی‌بی‌سی شنیدم، داشتم شاخ در می‌آوردم. خبر را در بی‌بی‌سی انگلیسی بخوانید. بلر می‌خواهد طرحی بدهد برای نظارت و کنترل بر کودکانی که در آینده رفتار «ضد اجتماعی» خواهند داشت و این کار را حتی از پیش از تولد کودک می‌خواهد آغاز کند. اگر خانواده‌ها دخالت دولت را در «تربیت» کردن بچه‌ی مثلاً دو سه ماهه‌شان نپذیرند، مزایای‌شان قطع خواهد شد و تنبیهاتی از این قبیل. چیزی که من می‌بینم لغزش به سمت تفکر نازیسم است.
این بخش ماجرا قابل فهم است که دولت باید بتواند برای سلامت فیزیکی بچه به خانواده پشتیبانی بدهد و حتی حفظ سلامتی فیزیکی و پیشگیری از معلولیت‌ها و نارسایی‌های جسمی را پیش از تولد الزامی کند. اما فراتر رفتن از این مرحله یعنی دخالت در ذهن. مشکلی که پیش می‌‌آید این است که چه کسی قرار است تشخیص دهد کدام رفتار ضد اجتماعی است و کدام نیست؟ معیارهای ارزشی کدام‌ها هستند؟ واقعاً حیرت‌آور است اگر عقلا شباهتِ این اندیشه‌ها را با رفتار هیتلر نبینند. هیتلر هم مدعی بود که نژاد سامیان از منظر علمی و پزشکی اختلال دارد و نابودی آن‌ها مرجح است. بلر شاید نخواهد دست به قتل فیزیکی بزند. اما این رفتار یک معنای روشن دارد:‌ دخالت مستقیم دولت بر زندگی انسان‌ها و حضور پر رنگ حاکمیت سیاسی در زندگی خصوصی افراد و تحمیل گزینه‌ها و سلیقه‌های خاص دولت.
من واقعاً منطق این سیاست خودخواهانه را نمی‌فهمم. وقتی بلر نمی‌تواند ارزش‌های جامعه‌ی انگلیسی را، ارزش‌های ارج‌مند انسانی را، به داخل خانواده‌ها ببرد، می‌خواهد برای تربیت کودکان از پیش از تولد، دخالت سیاسی بکند! واقعاً نمی‌فهمم. شاید من دچار سوء تفاهم شده‌ام. آگاهان و عقلا نظری ندارند؟ دانشوران و علمای علم سیاست چه می‌فهمند از سیاست آقای بلر و تبعات و پیامدهای احتمالی این سیاست؟
بایگانی