Search
Close this search box.

یک تصویر و دنیایی راز

مدت‌ها پیش مطلبی درباره‌ی کتابی نوشتم (اخلاق اسلام و حاکمیت قانون) که به تازگی درباره‌ی اخلاق در اسلام نوشته شده است. امروز، داشتم این کتاب را می‌جستم که برای عزیزی به هدیه ببرم. گفتم خوب است طرح روی جلد کتاب را بگذارم این‌جا. طرح روی جلد خود داستانی تو در تو است و هزاران نکته می‌توان در آن یافت. نقاشی یک کشتی است که به طوفان در افتاده است و از انسان‌های مختلف تا حیوانات گونه‌گون در آن میانه‌ی غوغا بر آن سوارند. در یکی از طبقات بالای کشتی عده‌ای از علما به بحثِ علمی مشغول‌اند و در پایین کشتی، ملاحی جهد می‌کند که غریقی را از آب بیرون بکشد. می‌توانید اشارات و رازهای دیگری از این تصویر بیرون بکشید؟ خودم هم بعداً چیز درباره‌ی آن خواهم نوشت. تصویر زیاد شفاف نیست، اما به زودی تصویری بهتر از آن خواهم گذاشت تا تمام جزییات آن را ببینید.

بایگانی