Search
Close this search box.

قبض و بسط وبلاگی

من یکی دچار قبض وبلاگی شده‌ام درست بر عکس صاحب سیبستان که  «بسط» وبلاگی گرفته است! دیشب رسیده‌ام مشهد و تا دیر وقت بیدار بودم. الان هم تازه دارم می‌روم بیرون با شماری از احباب. به هر حال هنوز شهر را درست و حسابی ندیده‌ام که چیزی بنویسم درباره‌اش. دیدم این روزها صاحب سیبستان شدیداً مشغول چیدن سیب‌های نوروزی در حجره‌اش هست و هنوز هم در اقتدا به آداب «نیم‌فاصله» و بسی آداب دیگر اهمال می‌کند. من اگر قرار باشد صاحب سیبستان را در وبلاگ‌اش توصیف کنم می‌گویم آدمی بسیار خرداندیش (در حد اعصاب خرد کن!) که همیشه اهل نازک‌کاری است اما هیچ وقت به خودش زحمت نمی‌دهد لااقل همین تری‌لی‌اوت را از صفحه‌ی اصلی ملکوت روی کامپیوترش بیاورد و ما را و خودش را و عالمی را برهاند از بند ملامت!

این بود یادداشت قبض شده‌ی وبلاگی ما درباره‌ی یک سیبستان جن زده!

بایگانی