Search
Close this search box.

غدیر

عید غدیر بر اردات‌مندان حضرت امیر و محبان ولایت خداوند تأویل و بنیان‌گذار دور معانی باطنی شریعت مبارک. باشد که این عید،‌ مبدأ گردشی فرخنده در حال ظاهر و باطن اهل اشارت باشد و غدیر امسال، اهل نیرنگ و غدر را، که به نام علی بنیان سالوس ریا را عمارت می‌کنند، رسوا کند:
خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی
تا نشیند هر کسی اکنون به جای خویشتن

بایگانی