دی ۲۹, ۱۳۸۴

غدیر

عید غدیر بر اردات‌مندان حضرت امیر و محبان ولایت خداوند تأویل و بنیان‌گذار دور معانی باطنی شریعت مبارک. باشد که این عید،‌ مبدأ گردشی فرخنده

شعور فرهنگی در اورانوس است!

وقتی که توانایی درک فرهنگ و ادبیات رو به افول می‌رود، این اتفاق می‌افتد. متولیان فرهنگ وقتی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بفهمند کجا لغزش داشته‌اند و