Search
Close this search box.

مشکل سِرور ملکوت

دو سه روزی است که سِروری که ملکوت روی آن قرار دارد، دچار ترافیک وحشتناکی شده است. گویا، به روایت از گردانندگان هوستینگ‌مترز، وبلاگ یا سایتی در کانادا در حال حاضر موضوع سیاسی داغی را مطرح کرده است که باعث ترافیک سنگین سِرور شده است. در نتیجه اگر گاهی اوقات می‌بینید صفحات ملکوت پیغام‌های نامربوط و عجیب و غریب می‌دهد، مشکل از جانب ما نیست. هر چه هست از قامت ناساز و بی‌اندام هوستینگ‌مترز است که بزرگراه اطلاعاتی این سِرورش این‌قدر تنگ است!

پ.ن. بعد از چندین ساعت پی‌گیری مرتب با هوست ملکوت، سایتی را که در سرور ما ترافیک اضافی ایجاد کرده بود، به سروری دیگر منتقل کردند، در نتیجه آن فشار مصیبت‌آفرین از روی سرور ما برداشته شد و مسأله حل است الآن.

بایگانی