Search
Close this search box.

تازه‌ها

نخست این‌که، صاحب کتابچه‌ی ملکوتی مرحوم، دفتر خویش را در حجره‌ای تازه گشوده است به نام «نقد». از آن‌جا که خود در یاد کرد آن اندکی غفلت ورزیده است، به اعتبار این‌که مهدی خلجی هنوز هم همان ظهیر الملکوت دفتر دیوانی و از ساکنان سابق و بلکه فعلی ملکوت است، معرفی وبلاگ تازه‌ی او از اهم واجبات است. البته چه بسا شکل و شمایل و رنگ سیمای این وبلاگ اندکی تغییر کند. خدا عالم است. اما از قراین بر می‌آید که این حجره‌ی نو کماکان در دست عمارت و احداث است.

نکته‌ی دیگر برای میهمانان خوان طربستان ملکوت است. قطعاً آن‌ها که مرتب به این گوشه‌ی ملکوت سر می‌کشند متوجه افزایش‌های مدام طربستان و تغییرات مکرر آن شده‌اند. در آینده‌ی نزدیک خیال تغییراتی اساسی برای این بخش از ملکوت دارم که در وقت مقتضی اعلام‌اش خواهم کرد. عجالتاً اگر نگاه کنید می‌بینید که قطعات شجریان طربستان نظم و ترتیبی الفبایی حداقل بر اساس نام‌هایی که خود می‌شناسم یا نهاده‌ام دارند. در نتیجه یافتن کارهای شجریان بسیار آسان‌تر شده است. بقیه‌ی قطعات هم به موقع مرتب خواهند شد. سامان دادن قطعات موسیقی در ملکوت بسیار آسان‌تر از سامان دادن انسان‌هاست گویا! در این میانه، اگر کسی در خصوص قطعات موسیقی سنتی طربستان اطلاعات دقیق‌تر یا تازه‌ای در خصوص اسم قطعات یا دستگاه آن‌ها دارد، ممنون می‌شوم در ذیل همین مطلب متذکر شوید.

بایگانی