Search
Close this search box.

اسفند ۱۴, ۱۳۸۳

تازه‌ها

نخست این‌که، صاحب کتابچه‌ی ملکوتی مرحوم، دفتر خویش را در حجره‌ای تازه گشوده است به نام «نقد». از آن‌جا که خود در یاد کرد آن