Search
Close this search box.

طربخانه‌ی تاجیکی

قطعات زیر را چندین سال پیش برای وبلاگ سمرقند تدارک دیده بودیم به انتخاب و گزینش خود شهزاده. گوش بدهید و دعای‌اش را به جان شهزاده و مهدی سیبستانی کنید.

بایگانی