Search
Close this search box.

کرشمه‌ی نرگس

روزهای دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد، راننده‌ی یکی از اتوبوس‌های سرویس دانشگاه که از جلوی دانشکده‌ی علوم و مهندسی به سمت بخش دیگر دانشکده‌ی علوم در خیابان اسرار می‌رفت (که آن زمان محل سلف سرویس دانشگاه همان‌جا بود)، معمولاً در پخش صوت اتوبوس‌اش، نوار موسیقی سنتی می‌گذاشت. برای اولین بار آلبوم «کرشمه‌ی نرگس» سیامک شجریان را که کار گروه پایور است، آن‌جا شنیدم. آن زمان، ذوقی می‌بردم از شنیدن این آلبوم. صدای گرفته‌ی سیامک شجریان هم برای خودش حالی داشت آن هم برای آن احوال ما. در میان موسیقی‌های‌ام می‌چرخیدم، این را یافتم. گفتم شما هم مهمان امروز ملکوت باشید. غزل آواز از غزل‌های شیرین سعدی است.

بایگانی