Search
Close this search box.

از کرخه تا راین

می‌دانید؟ رسیدن به بعضی چیزها و عبور از بعضی موانع، نفسِ پاک می‌خواهد، همتی می‌‌خواهد، ضمیری صافی و سینه‌ای پاک. باطنی می‌خواهد صیقل‌خورده. برای این‌ است که می‌گویند: «دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند». همین آه سینه‌سوختگانِ صافی ضمیر است که پشت فلک را هم می‌تواند خم کند. و این حال را به قال نمی‌شود فهمید. باید آزمود و چشید. آن‌ها که این راه را رفته‌اند، می‌دانند چه می‌گویم….

اما… می‌خواستم این را بنویسم که موسیقی‌هایی که مجید انتظامی برای فیلم‌های «از کرخه تا راین» و «بوی پیراهن یوسف» ساخته است، آهنگ‌هایی بوده‌اند که همیشه اقیانوس غم و حسرت و اندوه بوده‌اند. حوصله اگر دارید و – هشدار می‌دهم – اگر افسردگی مزمن ندارید، گوش بدهید. خاطراتی را برای آدم زنده می‌کند.

بایگانی