Search
Close this search box.

منظورِ زمانه!

منظور زمانه چی‌ست؟ منظورش از این‌کارها چی‌ست؟ نظر ماها که زمانه را می‌خوانیم یا می‌شنویم چه؟ زمانه یک صفحه‌ی نظرسنجی تازه گذاشته است که به باور من پنجره‌ای است گشوده برای این‌که به شیوه‌ای سیستماتیک و به تقاضای خود زمانه، مخاطب نظرش را بگوید. این‌که نظر من و شما چقدر جدی تلقی می‌شود یا اساساً من و شما چقدر در میان مخاطبان سنجیده شده و مرئی در آمار زمانه مشاهده می‌شویم و در اکثریت قرار می‌گیریم، مقوله‌ی دیگری است. طبیعتاً هر کسی بنا به ذایقه‌ی فکری خودش یک نوع نگاه خاص دارد و انتظارات خاصی هم دارد. هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود انتظارات من جهان‌‌شمول است و همه را شامل می‌شود. ولی می‌شود به یک همگرایی از نظرها رسید و باورها و دیدگاه‌های مختلف همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. من بارها پیش از این نوشته‌ام که برای من در رسانه‌ای مثل زمانه با آغازی که داشته است و اندیشه‌ای که شعار اعلام شده‌ی آن بوده، بیش از هر چیز همزیستی مسالمت‌آمیز و منصفانه‌ی دیدگاه‌های مختلف مهم است. به اعتقاد من این امر در زمانه محقق نشده است و هنوز راه درازی برای رسیدن به آن هست. تغییرات در زمانه البته رخ می‌دهند. گاهی تغییرات سریع هستند و گاهی آهسته و آرام. گاهی، بعضی چیزها هیچ وقت تغییر نمی‌‌کنند البته! به هر تقدیر، تمام نکته این است که زمانه خودش قدم پیش گذاشته است و از مخاطب‌‌اش نظر خواسته است. این نکته است که به اعتقاد من ستودنی است. می‌توانید به روی عکس زیر کلیک کنید و در نظرسنجی زمانه شرکت کنید:
بایگانی