Search
Close this search box.

پرده‌ی پرهیز

برخیز و بزن بر دف رسوایی
فسقی که در این پرده‌ی پرهیز است!
بایگانی