تیر ۳, ۱۳۸۷

پرده‌ی پرهیز

برخیز و بزن بر دف رسوایی فسقی که در این پرده‌ی پرهیز است!

حسبِ حال

ننوشتن سخت است. پادکست ساختن هم دارد سخت می‌شود! حوصله‌ی بحث و جدل ندارم. کار زیاد دارم. درس‌ها روی هم تلنبار شده است. واقعه‌ای مهم