Search
Close this search box.

فرانسه یا آفریقا؟

بازی فرانسه و هلند دارد شروع می‌شود و تلویزیون پخش سرود ملی فرانسه را نشان می‌دهد. تصاویر بازیکنان به ترتیب از جلوی دوربین عبور می‌کند (یا به عبارتی دوربین از جلوی آن‌ها عبور می‌کند!). اکثریت این‌ها که من دیدم سیاه‌پوست بودند! خیلی جالب است که بیشترین بازیکنان تیم ملی فرانسه، اصالتاً فرانسوی و اروپایی نیستند. این را البته در سایر تیم‌های اروپایی هم دیده‌ام که ترکیب جمعیتی این‌ها دارد تغییر می‌کند. دنیا دارد به سمت جهان وطن شدن می‌رود. آهنگ‌اش در جاهای مختلف فرق دارد فقط.
بایگانی