Search
Close this search box.

اصلاحات طربستانی

گفته بودم که این طربستان تازه وقت می‌برد. من هم الآن گرفتار مشکلات عدیده هستم. در نتیجه ممنون می‌شوم اگر کسی این‌جا از طربستان استفاده می‌کند و اشکالی در آن می‌بیند متذکر شود. اشکالات رایج این‌ها هستند: یک قطعه ناگهان جایی قطع می‌شود و می‌پرد به قطعه‌ی بعد. معنی‌اش این است که فایل درست آپلود نشده است و باید دوباره آپلود شود. گاهی بعضی از قطعات سرعت‌شان بالاست. یعنی خواننده سریع می‌خواند، مثل این‌که روی دور تند باشد. این فایل‌ها هم ایراد دارند و باید اصلاح شوند. گاهی اوقات اسم قطعه‌ای ممکن است درست نباشد (این مخصوصاً در مورد آن‌هایی صادق است که اسم فارسی دارند). این‌ها مثلاً احصاء مشکلات بود. شما هم اگر تصادفی یا به ترتیب این‌ها را شنیده‌اید و مشکلی دیدید، ممنون می‌شوم یادآور شوید. همین‌جا نظر بگذارید اصلاح‌شان می‌کنم (به تدریج البته).
بایگانی