Search
Close this search box.

حکمت روز

امروز یکی از همکاران کارتی به مناسب کریسمس فرستاده بود که جمله‌ای از نلسون ماندلا روی صفحه‌ی اول آن بود:
«آزاد بودن تنها برشکستن زنجیرهای خود نیست، بلکه زندگی کردن به شیوه‌ای است که به آزادی دیگران نیز احترام بگذاریم و آن را تقویت کنیم.»
روزمان خوش شد با این جمله.

بایگانی